PLATBY

img

Školné

  • školné pro školní rok 2023 /2024 je stanoveno na 600,- Kč měsíčně a je  splatné vždy do 15. dne stávajícího měsíce
  • děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za školné nehradí

Stravné

  • splatné vždy do 15. dne následujícího měsíce
  • výše stravného je stanovena v přiloženém dokumentu
  • částka za stravné je pohyblivá – dle počtu dnů a délky pobytu dítěte v MŠ 

Číslo účtu:

 

  •  ÚČET: 123-2957950247 / 0100

DENNÍ REŽIM MŠ

img

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:30

v době od 6:00 do 6:30 hodin se všechny dětí scházejí

ve II. třídě ŽABIČKY

v době od 6:30 do 7:00 hodin se děti postupně rozcházejí

do svých tříd – KUŘÁTKA, DELFÍNCI, BERUŠKY

provoz logopedické třídy BERUŠKY je od 7:00 do 15:30 (děti jsou od 6:30 do 7:00 hodin a poté od 15:30 do 16:00 ve třídě DELFÍNKŮ)

odpoledne se děti opět scházejí ve třídě ŽABIČKY a to postupně od 15:30 do 16:30 hodin

děti jsou přiváděny do MŠ v době od 6:00 hodin do 7:45 hodin, nejdéle však do 8:00 hodin, případně dle individuální včasné domluvy se zákonným zástupcem

děti, které odcházejí z MŠ po obědě, jsou vyzvedávány zákonnými zástupci v době od 11:30 do 12:00 hodin

odpoledne lze děti z MŠ vyzvednou dle individuální domluvy, standardně však po 14. hodině do 16:30 hodin