TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2022

 

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče, v rámci zachování zdraví dětí i zaměstnanců MŠ vás žádám – voďte do školky pouze zdravé děti, používejte respirátor nebo nano-roušku ve vnitřních prostorech MŠ (netýká se dětí) a využijte dezinfekci rukou při vstupu do budovy MŠ. Dodržujte bezpečné rozestupy. Tímto vám jménem celého kolektivu děkuji za ohleduplný přístup a spolupráci. POKYNY KE VSTUPU DO MŠ

null

Měsíční program

null

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ BYLA ZRUŠENA

null

PLAVECKÝ VÝCVIK BYL ZRUŠEN

null

MŠ je v provozu od 6:00 do 16:30.

null

Logopedie

Probíhá pravidelně ve speciální logopedické třídě

null

Činnosti MŠ - pro vás s námi

- táboráky
- slavnosti
- tvoření
- besídky
- naše tradice
- exkurze

null

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PRO VSTUP DO MŠ

null

ZÁSADY ZDRAVÍ PŘI RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍ